Zwroty i reklamacje

Gwarancja Rezygnacji z Zamówienia i Zwrotu Pieniędzy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Po otrzymaniu od Klienta informacji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy pieniądze zostaną niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za towar za pobraniem Sklep prosi o wysłanie maila z informacją o numerze rachunku bankowego Klienta dla celów dokonania zwrotu płatności na mail contact.scratch.store@gmail.com

Zgodnie z ww. ustawą o prawach konsumenta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, dlatego też Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrotu towaru Klient powinien dokonać na adres: 

Zubaryk Kostiantyn
Warszawska 229
25-551 Kielce

Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia. W przeciwnym wypadku procedura zwrotu może ulec opóźnieniu z powodu trudności w identyfikacji zwrotu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Wady fabryczne/uszkodzenia (towaru i e-wydania)

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania prosimy o informację mailową oraz przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć opis przyczyny zwrotu. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Za towar wadliwy uznaje się produkt, który posiada wady fizyczne.

  1. Błędnie zamówiony towar przez klienta

Jeżeli po otrzymaniu pozycji okaże się, iż zamawiane towary zostały mylnie zamówione, można dokonać wymiany. Prześlij na adres Sklepu w ciągu 10 dni daną pozycję z dokładną informacją, na jaki produkt mamy dokonać wymiany.

Po otrzymaniu przesyłki, jeśli będzie to możliwe, dokonamy wymiany.

Odsyłane pozycje nie mogą być zniszczone, bądź rozpakowane, jeśli były fabrycznie zafoliowane.

Koszt odesłania mylnie zamówionej pozycji oraz dosłania nowej pozycji ponosi Klient. Jeśli w związku z wymianą pozycji powstanie nadpłata, zwrócimy ją na Twoje konto.

Koszt dosłania oraz ewentualną dopłatę należy wpłacić na jedno z naszych kont z dopiskiem “dopłata do wymienionych pozycji z /numer zamówienia/

Zwrot pieniędzy wynikający z uwzględnienia reklamacji zostanie dokonany niezwłocznie po weryfikacji reklamacji w następujący sposób:

– jeśli zamówienie opłacone było przelewem – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,

– jeśli zamówienie opłacone za pobraniem – zwrot pieniędzy nastąpi na wskazane konto bankowe.

Zamów do 11:00, wyślemy dziś!
Dostawa 1-2 dni! 🕐

X